Badanie żywej kropli krwi

Badanie żywej kropli krwi

Badanie w mikroskopie z ciemnym polem widzenia.

Metoda przyżyciowej diagnostyki próbki świeżej krwi w mikroskopie z ciemnym polem widzenia oparta jest na badaniach naukowych prof. Dr. Günthera Enderleina (1872-1968) i stosowana jest od ok. 70 lat przez wielu lekarzy na całym świecie. Diagnostyka przy pomocy mikroskopii z ciemnym polem widzenia pozwala na ocenę mechanizmów regulacyjnych, a  co za tym idzie, ocenę predyspozycji do choroby, rezerw biologicznych i sprawności biologicznej organizmu danego człowieka. Badanie to, lepiej niż jakakolwiek inna metoda, pokazuje tendencję krwi i jej komórek do zmian degeneracyjnych  (starzenia się organizmu). Na podstawie tego badania możemy ocenić min. zmiany w równowadze kwasowo- zasadowej, a także ustalić indywidualną terapię. Ocena “jakości” tkanki łącznej daje nam bardzo dużo informacji na temat tego, co dzieje się w organizmie.

Mikroskopia z ciemnym polem widzenia nie służy ocenie poszczególnych narządów lub podaniu nozologicznej diagnozy – zamiast tego podaje przyczynę stresu, który powoduje schorzenie i tendencje do rozwoju procesu chorobowego. Wnioski wynikające z badania świeżej próbki krwi w mikroskopie z ciemnym polem widzenia posiadają  szczególną wartość dla wyjaśnienia zaburzeń odporności i powstawania chorób przewlekłych i  nowotworowych.

 

Jak wygląda badanie?

Kropla krwi pacjenta jest bezpośrednio nanoszona na szkiełko podstawowe i przykryta szkiełkiem nakrywkowym. Tak przygotowany preparat jest natychmiast badany pod powiększeniem 1200x. W ten sposób krew w preparacie mikroskopowym jest narażona na ostry stres z powodu braku tlenu i wystawieniu na działanie światła. Obraz, który ukazuje się w mikroskopie pozwala wyciągnąć bardzo ważne wnioski na temat oporności komórek krwi na zmiany potencjału oksydoredukcyjnego i niedotlenienie oraz może pokazywać tendencję krwi i jej komórek do zmian degeneracyjnych lepiej niż jakakolwiek inna metoda. W przypadku badania tzw. morfologii ocenia się jedynie ILOŚĆ poszczególnych elementów komórkowych krwi – w przypadku mikroskopii w ciemnym polu widzenia oceniamy ich JAKOŚĆ.

Podczas gdy w Niemczech kilkuset lekarzy regularnie używa diagnostyki w ciemnym polu dla oceny środowiska w organizmach swoich pacjentów, to w USA jest już ponad 1000 lekarzy, którzy używają tej formy diagnozy i monitoringu postępów leczenia.

Podsumowanie możliwości mikroskopii z ciemnym polem widzenia:

  • ocena “środowiska organizmu” (“milieu”)
  • ocena zmian równowagi kwasowo-zasadowej
  • ocena zaburzeń trawienia białek
  • ocena tendencji komórek do procesów degeneracyjnych
  • ocena wielkości anizocytozy jako wyraz przewlekłych zapaleń i zaburzeń absorpcji żelaza
  • ocena autolizy krwinek białych spowodowanej przez zanieczyszczenie toksynami
  • ocena dysbiozy jelitowej
  • i najważniejsze – ocena przebiegu terapii – monitoring.

Mikroskopia w ciemnym polu widzenia NIE sluży do wykrywania w krwi pasożytów, grzybów czy innych patogenów!